Slider Slider

Kế hoạch triển khai các hoạt đồng phòng, chống dịch bệnh Covid -19, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch triển khai các hoạt đồng phòng, chống dịch bệnh Covid -19, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

06/07/2021

Phước Hải: Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: công tác bảo vệ môi trường, điều kiện vệ sinh thú ý, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn phường

Phước Hải: Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: công tác bảo vệ môi trường, điều kiện vệ sinh thú ý, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Phước Hải

06/07/2021

««« | 1 | 2 | »»»
Slider Slider
Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h