Slider Slider

Phước Hải; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: công tác bảo vệ môi trường, điều kiện vệ sinh thú ý, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn phường

Phước Hải; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: công tác bảo vệ môi trường, điều kiện vệ sinh thú ý, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Phước Hải

20/09/2021

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
Slider Slider
Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h